Aanpak

De coaching richt zich op het bewustworden van minder functionele denkpatronen, het herlabelen van deze patronen om vervolgens nieuwe perspectieven te ontwikkelen. De verschuiving in denkpatroon leidt tot een andere beleving die het gewenste gedrag en interactie tot gevolg hebben.

De aanpak is nuchter en praktisch. 

 

Tijd voor Anders coacht gedragsverandering met behulp van NLP, groepsdynamica, systemisch werk en positieve psychologie. Om het proces te bespoedigen en interessant vorm te geven wordt bij teamcoaching  vaak gebruikt gemaakt van theaterinterventies, eventueel met inzet van trainingsacteurs.

Contact

 

Inez van de Kimmenade

06-41686597

Groningen

info@tijdvooranders.nl