Mijn naam is Inez van de Kimmenade. Als gezondheidswetenschapper heb ik jaren gewerkt als adviseur op beleids- en bestuurlijk niveau in professionele organisaties zoals de universiteit en het ziekenhuis. Ik was zeven jaar lang bruggenbouwer tussen medische specialisten en 'het' management, en de laatste jaren leidinggevende van de afdeling Kwaliteit en Veiligheid. 

De rode draad in mijn werk is het analyseren, interveniëren en organiseren in verandervraagstukken. Vooral de inter- en intramenselijke kanten van wat verandering bij mensen teweegbrengt, hebben daarbij mijn bijzondere interesse. Om mijn vaardigheden verder te verdiepen ben ik opgeleid tot (NLP) coach. Mijn drijfveer is om mensen te begeleiden het beste uit zichzelf te halen.

 

Ook ben ik gefascineerd door de magie van het theater en heb als danser en acteur van jongs af aan met regelmaat het theaterpodium beklommen. Vooral als acteur leer je naast nauwgezet te observeren, vooral vrij te spelen met de interactie, de actie - reactie van jezelf en de 'tegen'speler. Ik volg nu een opleiding tot regisseur, waar ik acteurs coach het beste uit zichzelf te halen.

 

Na 25 jaar was het tijd om mij verder te ontwikkelen, mijn werk anders te gaan vormgeven, beide passies te verenigen en mijn eigen bedrijf te beginnen:

Tijd voor Anders.

 

Ik coach vanuit een oprechte en liefdevolle betrokkenheid en vanuit de overtuiging van ieders positieve intentie. Verbinding maak ik op een open, integere en gelijkwaardige wijze, soms confronterend en waar mogelijk met humor.

 

Ik kijk uit naar een ontmoeting!

Contact

 

Inez van de Kimmenade

06-41686597

Groningen

info@tijdvooranders.nl

Over Inez